+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Blog

Dünyada otomotiv sektörü sürekli bir gelişim içerisindedir. Bu yüzden işletmeler rekabet gücü açısından kalite ve verimliliğe daha fazla önem vermek için ISO 16949 standardını kullanmakatadırlar. Otomotiv sektörüne bakıldığında gerçekten de kusursuz bir üretimin olması gerektiğini gözlemliyoruz. Çünkü otomotiv sektörü gelişen...
ISO 13485 Standardı, ISO 9001 Standardı temel alınarak oluşturulmuştur. Bu standart tıbbi cihazlara yönelik bir standarttır. Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyum sü­re­ci dâhilinde tıb­bi ci­haz üre­ti­ci­le­rinin mev­cut ya­sal zo­run­lu­luk­la­rını karşı­la­mak, ve­rim­li­lik­le­ri­ni art­tı­rmak, müşteri istek ve bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­mak, ya­sal gü­ven­ce oluş­tu­rmak amacıyla hazırlanmıştır....
Bizler, doğanın bizlere neler getireceğini önceden göremeyiz fakat geçmiş yaşantılara bakarak olası riskleri hesaplayıp, tekrar etmesini engelleyebiliriz. Ve eğer sağlıklı bir şekilde hazırlanırsak, bu riskler çok fazla yıkıcı olmayabilirler. Sorunu çözmek için ufak bir miktar para harcamak zorunda kalabiliriz fakat...
Yıllardır ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktayım. Birçok eğitim, seminerde, sohbet ve firma görüşmesinde bulundum. Bu etkileşimlerde karşıma en çok “Kuruluşumuzda neden ISO 9001 sistemini kurmalıyız?” sorusu çıkmıştır.  Umarım bu sorulara gerekli cevapları vermişimdir. Bu yazımda,  bu soruya bu...
“Proses”, 1994 yılındaki ISO 9001 standardının ortaya çıkmasından itibaren sürekli değişim gösteren bir terimdir. Çoklu ISO komite üyesi Dr. Alastair Walker’a göre, ilk yıllarda “proses” kelimesi 15, “prosesler” terimi 8 ve “proses kapasitesi” terimi ise 3 defa kullanılıyordu.
   ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının firma yöneticileri tarafından yönetim sistemlerinin kurulmasında tercih edilmesinin nedenlerini sıralayacağız. En önemlisi de maliyet ve fayda bakımından hangisi ağır basıyor bunu inceleyeceğiz.
  Bir ürün ya da hizmetin; belirlenmiş ya da ihtiyaç duyulabilecek istekleri karşılayabilme kabiliyetine kalite demekteyiz. Kaliteyi üç ana başlıkta toplarsak ise de; Beklenen kalite Tatmin eden kalite Memnun eden kalite olarak sıralamaktayız.
    ISO 9001 standardının turizm sektörü üzerindeki etkilerinden bahsetmeden önce ilk olarak Turizm sektöründe yapılması gereken diğer geliştirmelerden bahsetmek gerekmekte olduğunu düşünüyoruz. Ülkelerin bacasız sanayi olarak da adlandırdığı turizm, tüm dünyanın önemle üzerine düştüğü sektörlerin önde gelenlerindendir. Yüksek gelir getirili...
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi; ISO 9001 standardı ile firmaların yönetim sistemlerini dünya standartlarında şekillendirebildiği yapının kendisidir. Maalesef kuruluşlar yönetim sistemleri standartlarını belge alma hedefi ilk planda tutsalar da, zaman içinde sistemin faydalarını görmeye başlar ve memnun oldukları bu sistemin...
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN ISO 22000 BELGESİ NEDİR? ISO 22000 belgesi uluslararası bir gıda güvenliği standardı belgesidir, dünya çapındaki ISO kuruluşları, gıda güvenliği kontrol sistemi için gereksinimlere ulaşmada yardımcı olur. ISO 22000 belgelendirme, çiftlikten hotele, bağlantı ve transfere, depolama,  dağıtım...
ISO 9001, büyük ve küçük işletmelerde giderek yaygın hale gelen kalite yönetiminin belirlenmiş uluslararası standartlarıdır.  ISO, şartnameye uygunluk üzerine temellendirilmiş kalitenin tanımıdır. (Francis Buttle’ın yazdığı International Journal of Quality and Reliability Management’dan.)
Kuruluşların insan kaynakları departmanlarının en sık karşılaştıkları sorunların başında çalışanlarının sağlıklı çalışma ortamlarına sahip olamamaları gelmektedir. Kuruluşların rekabet ortamında diğer kuruluşlardan sıyrılması için de çalışma ortamlarını iyileştirmeleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
Sonraki Sayfa »