+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

ISO 9001

Bizler, doğanın bizlere neler getireceğini önceden göremeyiz fakat geçmiş yaşantılara bakarak olası riskleri hesaplayıp, tekrar etmesini engelleyebiliriz. Ve eğer sağlıklı bir şekilde hazırlanırsak, bu riskler çok fazla yıkıcı olmayabilirler. Sorunu çözmek için ufak bir miktar para harcamak zorunda kalabiliriz fakat...
Yıllardır ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktayım. Birçok eğitim, seminerde, sohbet ve firma görüşmesinde bulundum. Bu etkileşimlerde karşıma en çok “Kuruluşumuzda neden ISO 9001 sistemini kurmalıyız?” sorusu çıkmıştır.  Umarım bu sorulara gerekli cevapları vermişimdir. Bu yazımda,  bu soruya bu...
“Proses”, 1994 yılındaki ISO 9001 standardının ortaya çıkmasından itibaren sürekli değişim gösteren bir terimdir. Çoklu ISO komite üyesi Dr. Alastair Walker’a göre, ilk yıllarda “proses” kelimesi 15, “prosesler” terimi 8 ve “proses kapasitesi” terimi ise 3 defa kullanılıyordu.
   ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının firma yöneticileri tarafından yönetim sistemlerinin kurulmasında tercih edilmesinin nedenlerini sıralayacağız. En önemlisi de maliyet ve fayda bakımından hangisi ağır basıyor bunu inceleyeceğiz.
  Bir ürün ya da hizmetin; belirlenmiş ya da ihtiyaç duyulabilecek istekleri karşılayabilme kabiliyetine kalite demekteyiz. Kaliteyi üç ana başlıkta toplarsak ise de; Beklenen kalite Tatmin eden kalite Memnun eden kalite olarak sıralamaktayız.
    ISO 9001 standardının turizm sektörü üzerindeki etkilerinden bahsetmeden önce ilk olarak Turizm sektöründe yapılması gereken diğer geliştirmelerden bahsetmek gerekmekte olduğunu düşünüyoruz. Ülkelerin bacasız sanayi olarak da adlandırdığı turizm, tüm dünyanın önemle üzerine düştüğü sektörlerin önde gelenlerindendir. Yüksek gelir getirili...
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi; ISO 9001 standardı ile firmaların yönetim sistemlerini dünya standartlarında şekillendirebildiği yapının kendisidir. Maalesef kuruluşlar yönetim sistemleri standartlarını belge alma hedefi ilk planda tutsalar da, zaman içinde sistemin faydalarını görmeye başlar ve memnun oldukları bu sistemin...
ISO 9001, büyük ve küçük işletmelerde giderek yaygın hale gelen kalite yönetiminin belirlenmiş uluslararası standartlarıdır.  ISO, şartnameye uygunluk üzerine temellendirilmiş kalitenin tanımıdır. (Francis Buttle’ın yazdığı International Journal of Quality and Reliability Management’dan.)
Uzun zamandır belgelendirme sektörünün içerisindeyiz. Ne zaman bir müşterimiz ile görüşsek ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin faydalarını içeren bir konuşma muhakkak aramızda geçmektedir. Aslında bu konuşmada firmanın sisteme bakış açısı ve olgunluk seviyesi de ortaya çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak ISO...
ISO (International Organization for Standardization) Konumuzla alakalı olarak ISO; International Organization for Standardization kurumunun kısaltmasıdır. Kurum 23 Şubat 1947’de kurulmuş olup merkezi İsviçre’dedir.
ISO 9001 Kalite El Kitabı firmaların var olan ve olması muhtemel müşterileri için kalite vitrini olma özelliğini taşımaktadır. ISO 9001 Kalite El Kitaplarında kuruluşlar mevcut kalite yönetim sistemlerinin tanımlamasını yapmaktadırlar.
ISO 9001 belgesi tüm dünyaca kabul görmüş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standadının mevcut kuruluşa kurulması ve denetlenmesi sonucunda verilmektedir. ISO 9001 belgesi bir ürün standardı değildir. Bu sebeptendir ki ISO 9001 belgesini her türlü kuruluşta görebilirsiniz.  Belgeyi hizmet ve...
Sonraki Sayfa »