+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Blog

Kuruluşlar ISO 14001 çevre yönetim sistemine uygun olarak bir kalite yönetim sistemi kurmaları halinde akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetime tabi tutulur. Gerçekleştirilen denetim sonrasında kuruluşun kurmuş olduğu Çevre yönetim sistemi belgelendirilir. Verilen belgenin süresi 3(üç) yıl olup çevre yönetim...
Uzun zamandır belgelendirme sektörünün içerisindeyiz. Ne zaman bir müşterimiz ile görüşsek ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin faydalarını içeren bir konuşma muhakkak aramızda geçmektedir. Aslında bu konuşmada firmanın sisteme bakış açısı ve olgunluk seviyesi de ortaya çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak ISO...
ISO (International Organization for Standardization) Konumuzla alakalı olarak ISO; International Organization for Standardization kurumunun kısaltmasıdır. Kurum 23 Şubat 1947’de kurulmuş olup merkezi İsviçre’dedir.
ISO 9001 Kalite El Kitabı firmaların var olan ve olması muhtemel müşterileri için kalite vitrini olma özelliğini taşımaktadır. ISO 9001 Kalite El Kitaplarında kuruluşlar mevcut kalite yönetim sistemlerinin tanımlamasını yapmaktadırlar.
ISO 9001 belgesi tüm dünyaca kabul görmüş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standadının mevcut kuruluşa kurulması ve denetlenmesi sonucunda verilmektedir. ISO 9001 belgesi bir ürün standardı değildir. Bu sebeptendir ki ISO 9001 belgesini her türlü kuruluşta görebilirsiniz.  Belgeyi hizmet ve...
ISO 9001 sertifikası için işlem genel bir bakış
Günümüzde sadece müşteri beklentilerine odaklamış, insan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit etmekte olduğunun farkına varamamış birçok kuruluş faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kuruluşlar sadece kalite ve ucuzluğun peşine düşmüş kuruluşlardır.
« Önceki Sayfa