+90 216 442 98 56

Sosyal Medyada Biz}

Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Hedeflerle Yönetim Eğitimi

İşletmelerin kurulurken belirledikleri misyonları, bu doğrultuda oluşturdukları vizyon ve hedefleri başarı unsurlarını belirleyen en önemli noktalardır. Doğru olarak oluşturulmuş bir misyon, devamında net vizyonları ve hedefleri de beraberinde getirmektedir. Başarının anahtarının işletmenin üst politikasının belirleyeceği stratejilere bağlı olarak kazanılacağını unutulmamalıdır. Yönetim kademesinin çoğu zaman izlediği yanlış politikalar başarısızlığa neden olmakta ve bunun çözümü ne yazık ki alt kademelerde değişiklik yapılması ile son bulmaktadır. Ancak ana kademedeki sorunlar devam ettiği sürece işletmenin başarıyı yakalaması ne yazık ki mümkün değildir.

 

Yöneticilerin ve üst kademenin çalışanları yönlendirecek ve başarıyı getirecek hedefleri ve politikaları için oldukça donanımlı olması gerekmektedir. İş stratejileri, hedef belirleme çalışmaları, kalite yönetimleri, strateji haritaları oluşturulması gibi birçok stratejik unsur üst yönetim tarafından belirlenmekte ve işletme çapında uygulamaya konulmaktadır. Başarılı bir yönetim sonucunda işletme hedeflerine ulaşıp misyonunu gerçekleştirmede daha rahat hamleler yapabilecektir.

 

           Hedeflerle yönetim teknikleri yöneticiler tarafından işletmenin doğasına ve işleyişine göre adapte edilebilmektedir. Burada en önemli konu yöneticilerin bu yeteneklere ve donanımlara sahip olmasıdır. Hedeflerle yönetim eğitimi ile yöneticiler işletme politikalarını daha net belirleyip seri hamleler yapabilmekte ve pazarın yapısına göre gerekli tedbirleri alıp uygulayabilme becerisine sahip olurlar. Şüphesiz ki bu konuda yöneticilerin ileri görüşlü olabilmesi de olmazsa olmaz kriterler arasında yer almaktadır.

 

Hedeflerle yönetim işletmelerde nasıl uygulanır?

 

– işletmenin kuruluş amacı ve sektörde ne yapmak istediği netleştirildikten sonra işletme kendini ilerde nerede görüyor sorusuna cevap aranmalıdır. Daha sonrasında kısa vadeli ve açık hedefler belirlenerek işletmeyi tetikleyici senaryolar hazırlanması gerekmektedir.

 

– İkinci aşamada hedeflere ulaşmak için stratejik taktikler ve planlar hazırlanması gerekmektedir. Bu planlara işletme çapındaki tüm çalışanlar dahil edilmeli ve kendilerini işletmenin bir parçası olarak görmeleri sağlanmalıdır. Takım ruhunu işletmenin her çalışanına aşıladıktan sonra geriye kalan tek şey belirlenen yollarda emin adımlarla uygulamaya geçmek kalacaktır.

 

Hedeflerle yönetim aşamalarında olumsuzlukların yaşanılması kaçınılmazdır. Bu olumsuzluklar işletme bazlı olabileceği gibi dış çevre faktörlerinden de kaynaklanabilmektedir. Hedeflere ulaşmak için izlenilen yollarda karşılaşılabilecek ihtimaller önceden senaryo edilmeli ve bu durumlarda işletmenin izleyeceği diğer politikalar da belirlenmelidir. Bu sayede işletme olumsuz durumlar karşısında zaman kaybetmeden çözüm odaklı olabilecektir. Olağan üstü durumlar içinse işletmenin tamamında fikir alışverişleri yapılmalı ve karşılaşılan dar boğazlar karşısında çalışanların tamamı ile politikalar yürütülmelidir. Bu şekilde takım ruhu daha da ön plana çıkarak işletmeyi içinde bulunduğu zor durumdan kolaylıkla kurtarmaya yardımcı olur. Yöneticilerin çalışanlara kendilerini daha da önemli hissettirilmesi sağlanır ve bu da yöneticilerin başarıları arttıran önemli bir noktadır.

 

– Belirlenen hedeflere ulaşıldıktan sonra işletmeler dinamik yapılarını kaybetmemeli ve hemen yeni hedefler belirleyerek daha da iyi hedefleri kendilerine belirlemelidir. Belirlenen hedeflere ulaştıktan sonra yöneticiler bir rehavete kapılırlar ve bu da işletmenin duraksama dönemine girmesine neden olur. Yöneticilerin devamlı yeni hedefler belirleyip bu doğrultuda çalışmalar yapması ve çalışanları da motive etmesi gerekmektedir. İşletmenin devamlılığının sağlanabilmesi için olmazsa olmaz bir unsur olan hedeflerin geliştirilmesi yöntemi, hem yöneticilerin hem de çalışanların kendilerini geliştirmesi için oldukça önemlidir.

 

           Hedeflerle yönetim eğitimi bu unsurlar incelendiğinde işletme açısından oldukça önemlidir. İşletmenin üst yönetim ve alt yönetim kademeleri tarafından ortaklaşa yürütülen bu çalışmalar, departmanlar arasında koordinasyonların sağlanmasında da oldukça etkilidir. Birbirinden kopuk ve herkesin kendi işini yaptığı bir işletme yerine, daha donanımlı ve eğitimli elemanlar yetiştirilip, işletmenin daha dinamik ve etkin bir hal alması işletme çapında sağlanmaktadır.

Hedeflerle Yönetim Eğitiminin Amacı

Kuruluşların bünyesinde çalışmakta olan yönetici ve yönetici adaylarına hedeflerle yönetim konusunda bilgi sunmak, ve bu konudaki becerilerini artırmak için uygulamalar yaptırmaktır.

Hedeflerle Yönetim Eğitimi İçeriği:
 • Hedef belirlenmesi
 • Hedeflerin kademelendirilmesi
 • Hedefiniz ölçülebilir değerlerde mi?
 • Hedefleriniz kabul edilmiş mi?
 • Hedefleriniz gerçeği yansıtıyor mu?
 • Hedeflerinizde zaman sınırlaması var mı?
 • Stratejiye Giriş
 • Hedef Nedir, Strateji Nedir?
 • Neden Strateji Yönetimi?
 • Hedefleri Belirleme
 • Geleneksel Yaklaşım (expert approach)
 • Yeni Yaklaşım
 • Çoklu Stratejik İş Birimleri
 • Hedeflerle Yönetim ve Zamanlama
 • Dengeli Stratejik Yaklaşım
 • Unsurlar Arasınde Bütünleşme
 • Strateji Yöneticileri Kimlerdir?
 • Hedefleri Belirleme,
 • Strateji Hazırlama
 • Firma Misyonu Belirleme
 • Dış İrdeleme (external analysis)
 • İç İrdeleme (internal analysis)
 • SWOT Analizi
 • Çeşitli Seviyelerde Stratejiler
 • Kısa ve Uzun Vade Açmazları
 • Stratejik Plan
 • Hedefleri Belirleyen Faktörler
 • Hedefleri Uygulama
 • Stratejik Bütçeleme
 • Performans Standartlarının Seçimi
 • Plan ve Politikalar Geliştirme

 

Save

Save

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN