+90 216 442 98 56

Sosyal Medyada Biz}

ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Belgesi Nedir?

ISO 22000 Belgesi

ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı; Gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını gıda zincirinde herhangi bir şekilde yer alıp, sistemi uygulayarak, güvenli gıda üretmek isteyen boyutu her ne olursa olsun, her kuruluşta uygulanabilir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların sahip olması gereken aşağıda belirtmiş olduğumuz koşulları kapsar;

a) Kullanım amacına göre ürünleri kullanıcılara güvenli hale getirmek için sitemin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi için şartlar,

b) Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği şartlarına uygunlukları gösterir,

c) Müşteri odaklılığı göstermek,

d) Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirindekiler ile etkin bir iletişim kurmak,

e) Gıda güvenliği politikasına kuruluşun uyduğunun garantisini vermek,

f) Kuruluşun gıda konusu ile ilgili gruplara uyumluluğunu göstermek,

g) Sistemin bir dış kuruluştan sertifikasyonu ve/veya tescili için çalışmak veya standarda uyumluluğunu beyan etmek ya da kendi uyumluluğunu değerlendirmek

ISO 22000 GGYS TARİHSEL GELİŞİMİ

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı günümüze gelinceye kadar pek çok aşamadan geçtiği ve mevcut haline ulaşmıştır.

 • 1959-1960: NASA’nın, uzaya giden astronotların tüketeceği gıda maddelerinin güvenliğini için ilk çalışmalar yapılmıştır.

 • 1963: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve FAO tarafından kurulan CODEX komisyonunda HACCP prensipleri yayınlanmıştır.

 • 1973: NASA HACCP kavramının literatüre girişimi yapmıştır.

 • 1985: ABD Ulusal Bilim Akademisi HACCP tavsiyeleri yapmıştır.

 • 1996: HACCP’in Avrupa‘da zorunluluk haline gelmiştir.

 • 16 Kasım 1997: Türkiye’de HACCP uygulamaları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne dahil edilmiştir.

 • 3 Mart 2003: TS 13001/Mart 2003 “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği Yönetimi-Gıda Üreten Kuruluşlar ve Tedarikçileri İçin Yönetim Sistemine İlişkin Kurallar” adıyla HACCP standardının yayınlanmıştır.

 • 1 Eylül 2005: ISO 22000 “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirinde Yer Alan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardı yayınlanmıştır.

 • 26 Ocak 2006: TS EN ISO 22000 TÜRK standardı olarak kabul edildi.

ISO 22000 GGYS STANDARDI SERİLERİ NELERDİR?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının anlaşabilmesi ve uygulamada kolaylıklar sağlanması açısından ek standartlar yayımlanmıştır.

 • ISO TS EN 22003 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi–Gıda güvenliği yönetimi sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (2006 ilk çeyrek),

 • ISO TS EN 2004 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi-ISO 22000:2005’in uygulanması ile ilgili kılavuz (Kasım 2005),

 • ISO 22005 Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuz.

KİMLER ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ ALABİLİRLER?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının tüm şartları geneldir ve boyut ve karmaşıklığına bakılmaksızın gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlarda uygulanabilir.

Gıda zinciri içinde yer alan yem üreticileri, hasatçılar, çiftçiler, gıda bileşeni üreticileri, gıda üreticileri, satıcıları, gıda servisleri, hazır yemek firmaları, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları, ekipman sağlayan kuruluşlar, temizlik ve sanitasyon ajanları, ambalaj malzemeleri ve gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar bu standarda göre belgelendirilebilir.

Aynı zamanda küçük çiftlikler, küçük dağıtıcılar, küçük satıcılar veya gıda servisleri gibi kuruluşlar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını uygulayarak belge alabilirler.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI MADDELERİ NELERDİR?

 1. Kapsam

 2. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar

 3. Terimler ve tarifler

 4. Gıda güvenliği yönetim sistemi

  1. Genel şartlar

  2. Dokümantasyon şartları

 5. Yönetim Sorumluluğu

  1. Yönetimin taahhüdü

  2. Gıda güvenliği politikası

  3. Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması

  4. Sorumluluk ve yetki

  5. Gıda güvenliği ekip lideri

  6. İletişim

  7. Acil durumlara hazırlık ve müdahale

  8. Yönetimin gözden geçirmesi

 6. Kaynak yönetimi

  1. Kaynakların sağlanması

  2. İnsan kaynakları

  3. Altyapı

  4. Çalışma ortamı

 7. Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme

  1. Genel

  2. Ön koşul programları

  3. Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları

  4. Tehlike Analizi

  5. Operasyonel ön koşuk programları oluşturulması

  6. HACCP planının oluşturulması

  7. OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi

  8. Doğrulama planlaması

  9. İzlenebilirlik sistemi

  10. Uygunsuzluk kontrolü

 8. Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve

iyileştirilmesi

  1. Genel

  2. Kontrol önlem kombinasyonların geçerli kılınması

  3. İzlenme ve ölçmenin kontrolü

  4. Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

  5. İyileştirme

   1. Sürekli iyileştirme

   2. Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

ISO serisi diğer standartlarda olduğu gibi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardında da; kapsam, atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar ve terimler ve tarifler maddeleri ilk 3 maddeyi oluşturmaktadır. Standardın gereklilikleri ise ise 4,5,6,7, ve 8. Maddeler de açıklanmıştır.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • Tüketici gözünde yeterli güven sağlar,

 • Ürün ve hizmet kalitesini geliştirir,

 • Marka güvenilirliğini artırır,

 • Tüm sistemin kontrol altına alınmasını sağlar,

 • Kalite kontrol maliyetlerini azaltır,

 • Üretim maliyetini azaltır,

 • Tedarikçiler ile uyumu artırır,

 • Gıda güvenliği tehlikelerinin önceden önlenmesini sağlar,

 • Uluslararası ve ulusal pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlar,

 • Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması,

 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması,

 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı sağlaması,

 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,

 • Proses kontrolünün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,

 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturması,

 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,

 • Kanunlara uyumluluğun sağlanması,

 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi,

 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,

 • Çalışma ortamının iyileşmesi,

 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,

 • Ürün kayıplarının azaltması,

 • Personel tatmini ve verimliliğini artırır,

 • Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorlukları karşılamada kolaylık sağlaması,

 • Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,

 • Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması, FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistem olması.

ISO 22000 GGYS’NİN UYGULAMA AŞAMALARI NELERDİR?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı uygulama aşamaları toplam 12 aşamadan meydan gelmektedir.

1. Gıda Güvenliği Ekibinin Oluşturulması

2. Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi

3. Ürünün Kullanım Şeklinin Tanımlanması

4. Akış Şemalarının Hazırlanması

5. Akış Şemalarının Doğrulanması

6. Tehlike Analizi (HACCP İlkesi 1)

7. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (HACCP İlkesi 2)

9. KKN İzleme Sistemi (HACCP İlkesi 4)

10. Düzeltici Faaliyetleri Oluşturma (HACCP İlkesi 5)

11. Doğrulama Planlaması (HACCP İlkesi 6)

12. Dokümantasyon Sistemi Oluşturma (HACCP İlkesi 7), Güncelleştirme ve İyileştirme

 ISO 22000 Belgesi Almak İçin Ne Yapmalıyım?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak için sistem kurulumunu gerçekleştirdikten sonra web sayfamızda yayınlı başvuru dokümanını doldurarak kuruluşumuza başvurmanız gerekmektedir.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN