+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Yararları

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Yararları
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yararları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yararları

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi; ISO 9001 standardı ile firmaların yönetim sistemlerini dünya standartlarında şekillendirebildiği yapının kendisidir. Maalesef kuruluşlar yönetim sistemleri standartlarını belge alma hedefi ilk planda tutsalar da, zaman içinde sistemin faydalarını görmeye başlar ve memnun oldukları bu sistemin sürekli iyileştirilmesi için daha fazla çaba göstermektedirler. Nasıl oluyor da bir standard firmalara bu kadar yarar sağlayabiliyor, gelin kalite yönetim sistemi firmalara ne gibi faydalar sağlamaktadır birlikte inceleyelim;

ISO 9001 Standardına uygun olarak kurulmuş ve etkin bir biçimde uygulanan yönetim sistemi faydalarını en güzel ISO 9001 standardının maddelerini detaylı olarak inceleyerek açıklamak gerekir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine Uyum Sağlama;

 1. Firmalardaki organizasyon yapısının anlaşılır bir şekilde tanımlanmasına yardımcı olur
 2. Firmaların en önemli ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli rol oynar
 3. Firmaların kurulma amaçlarının ve ulaşmaya çalıştıkları hedeflerinin daha da belirgin hale getirilmesine yardımcı olur.
 4. Firmalara ait proseslerin yazılı hale gelmesini yardımcı olarak fayda sağlamakta olan ürün ve hizmetlerin anlaşılır bir hale gelmesi için ortam oluşturur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulumundaki asıl hedef; müşteri şartları, standardın gereklilikleri, yasal mevzuatlara uyum ve firmanın sahiplenmiş olduğu kuralların yerine getirilmesiyle birlikte en iyi müşteri memnuniyetini oranının yakalanmasıdır. Memnuniyeti maksimum seviyede olan müşteriler güven duygusu ile birlikte firmaların kalıcı müşterileri olmakta ve kuruluşun her geçen gün doğru adımlarla yol alarak artan rekabet ortamında ayakta kalmasını sağlamaktadır. Müşterilerinin memnuniyetini yok sayan firmalar bir gün  bu acı gerçekle karşılaşacaktır. Bu düşünce yapısından yola çıkarak etkin olarak kullanılmakta olan kalite yönetim sisteminin amacının sadık müşteri yapısı oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz.

4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MADDESİ

Etkin olarak kullanılmakta olan ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini ile birlikte kuruluşlar;

 1. Mevcut süreçlerinin tanımlamasını yaparak oluşması muhtemel karışıklıkları önlemek için önlem almış olacak olup olası olası iş kayıplarından kurtulacaklardır.
 2. Kurmuş olduğu etkin doküman yapısı ile birlikte önemli bilgileri kayıt etmiş olup gerektiği zamanda ihtiyaç duyulan bilgiye en kısa zamanda ulaşacaktır.
 3. Karmaşa içerisinde yürütülmekte olan iş ortamının çalışanlar üzerinde yaratmış olduğu baskıyı ortadan kaldıracak olup, çalışanların daha verimli çalışmasını sağlamış olacaktır.
 4. Oluşturulan kurumsal yapı kuruluşun başkalarının gözündeki imajını ve itibarını arttıracaktır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının 4. maddesi dokümantasyon yapısı üzerine kurulmuştur. Standard ile ilk defa muhattap olan kuruluşlar genellikle dokümantasyon yapısının ağır işlemesinden ve birlikte getirdiği giderlerden şikayet edebilmektedirler. Burada gözden kaçan tek şey ise her firmadaki dokümantasyon yapısının farklı büyüklükteki kuruluşlara göre farklılık göstereceğidir. İhtiyaçlar doğrultusunda kurulacak ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin dokümantasyon yapısı, sistemin etkin bir yapıda kullanılması ve gerekli takiplerin yapılabilmesi için zorunluluk teşkil etmektedir.

5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU MADDESİ

Düzgün bir şekilde kurulan ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile birlikte üst yönetim;

 1. Kuruluş yapısında müşteri şartlarına ve yasal mevzuatlara uyumuna özen gösterildiğini aktarmış olur,
 2. Kuruluşta iç ve dış iletişiminin olması gerektiği düzeyde sağlanmasına ortam hazırlamış olur,
 3. Yapılan YGG (Yönetimin Gözden Geçirilmesi) toplantıları ile birlikte kuruluş ana hedeflerinin tespit edilmesini sağlamış olur,
 4. İhtiyaçların önem sırasına göre planlamasına ön ayak olarak kaynakların sağlanması açısından gereken etkin sıranın oluşturulması sağlanır,
 5. Kuruluş çalışanlarının görev ve yetki tanımlamasının yapılmasını sağlayarak doğması muhtemel karışıklıkların oluşması engellenir.

5. madde etkili biçimde uygulanırsa, kuruluş kurumsallaşma yolunda atmış olacağı en önemli adımı atmış olacaktır. Etkin iletişimin sağlanması adına oluşturulan görev, yetki ve tanımlamalar olması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi adına atılan ve bu maddedeki en önem gösterilmesi gereken kısımdır.

6.KAYNAKLARIN SAĞLANMASI MADDESİ

Kaynakların sağlanmasını maddesinin gerekliliklerinin etkin bir şekilde karşılandığı bir ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminde kuruluşlar;

 1. Gereken kaynak planlamasını en doğru biçimde yapabilir,

  ISO 9001 Müşteri Memnuniyeti

  ISO 9001 Müşteri Memnuniyeti

 2. Çalışanlarına ayıracağı kaynağı etkin olarak yönetebilir,
 3. Yatırım yapılacak teçhizat ve makine planlamasını önem sırasını belirleyerek doğru bir biçimde yapabilir,
 4. Mevcut çalışma ortamında yapacağı gerekli değişiklikler sayesinde olması muhtemel iş kazalarının ve kayıpların önüne geçmeyi sağlayabileceklerdir.

Firmalar mevcut işleyişlerinin etkin bir biçimde sağlamasını sağlayabilmek için kaynak planlamasını ve kaynak sağlanmasını, yapması gerekenler listelerinde ilk sıraya koymalıdırlar. Eğer bir firmanın varlıklarından bahsedecek olursak, ilk olarak kaynaklardan bahsetmemiz gerekmektedir. Sermaye, iş gücü ve teçhizatın etkin olarak yönetilemediği bir kuruluşun sürekliliğinden bahsetmemiz doğru olmayacaktır.

18 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN