+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

ISO 22000

ISO 22000; ürün güvenliğini etkileyen fiziksel , kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 22000 gıda işletmelerinde, gıda güvenliğini tehlikeye sokabilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesini, Kritik Kontrol Noktalarının(KKN/CCP) oluşturulmasını ve bu sayede tehlike...
ISO 22000 Neden Uygulanmalıdır Gıda zincirine doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olan kuruluşlar tarafından uygulanabilir. Kuruluşun büyüklüğü ya da ne kadar karışık olduğu önemli değildir, ISO 22000 gıda ürünlerinin güvenilirliğini temin etmenize yardımcı olur. (Gıda zinciri, gıda ürünlerinin yapım aşamasından, tüketim...
ISO 22000 Faydaları ISO 22000 aşağıda listelenen hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacaktır: ISO 22000 Gıda güvenliği Yönetim Sistemini kurmak; Kuruluşunuz için bir gıda güvenliği yönetim sistemi  (GGYS) planlamak ve uygulamak, Kuruluşunuzun Gıda güvenliği yönetim Sistemini işletmek ve sürdürmek İyileştirmek ve güncellemek Ürünlerinizin...
ISO 22000 Nedir ISO 22000 genel bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır.  Gıda zincirindeki tüm kuruluşlara uygulanan genel gıda güvenliği gerekliliklerini bir dizi tanımlar. Eğer kuruluşunuz gıda zincirinin bir parçası ise, ISO 22000 sizden bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmanızı,...
ISO 22000 ISO 22000; ürün güvenliğini etkileyen fiziksel , kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 22000  gıda işletmelerinde, gıda güvenliğini tehlikeye sokabilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesini, Kritik Kontrol Noktalarının(KKN/CCP) oluşturulmasını ve bu...
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Hakkında Makaleler Bu bölümümüzde Kaizen Sertifikasyon tarafından yayınlanan ve bilgilendirme amaçlı yayınlanan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi hakkında makaleler bulabilirsiniz. ISO 22000 ISO 22000 Nedir ISO 22000 Faydaları ISO 22000 Neden Uygulanmalıdır Bu...