+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Kalkınma Ajansları

Kalkınma ajansı

Kalkınma ajansı

Kalkınma Ajansı 08.02.2006 tarihli ve 26074 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 5449 sayılı kanunla kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulmuştur.

Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Hibe Programları Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda ve ilgili bölgenin (81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı) kalkınma ajansı tarafından yürütülen hibe programlarıdır. Sosyal, İktisadi, kırsal kalkınma projeleri, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında uygun görülmesi durumunda %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.

Hemen başvurun!

Kaizen uzmanları tarafından müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak hibe olanaklarını araştırma, proje teklifi hazırlama, hazırlanan proje tekliflerini geliştirme ve etkin olarak projelendirme faaliyetleri konusunda müşterilerine hizmet verilmektedir.Ayrıca hibe almaya hak kazanan müşterileri içinde proje yürütme hizmetleri sunulmaktadır.

Bu yazı izin alınmadan başka yerde yayınlanamaz: Kalkınma ajansı

Save