+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Biliyorsunuz ki ISO 9001 belgesi için ilk olarak sistemin kurulması gerekmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; Kuruluşların yürürlükteki mevzuat ve müşteri şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğinin gösterilmesi ve sistemin sürekli...
ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Dünyada otomotiv sektörü sürekli bir gelişim içerisindedir. Bu yüzden işletmeler rekabet gücü açısından kalite ve verimliliğe daha fazla önem vermek için ISO 16949 standardını kullanmakatadırlar. Otomotiv sektörüne bakıldığında gerçekten de kusursuz bir üretimin...
ISO 13485 belgesi için gerekli olan ve uyulması gereken ISO 13485 standardı, ISO 9001 Standardı temel alınarak oluşturulmuştur. Bu standart tıbbi cihazlara yönelik bir standarttır. Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyum sü­re­ci dâhilinde tıb­bi ci­haz üre­ti­ci­le­rinin mev­cut ya­sal zo­run­lu­luk­la­rını karşı­la­mak, ve­rim­li­lik­le­ri­ni art­tı­rmak, müşteri...
Tübitak projeleri ile sağlanan hibe programları için Kaizen Sertifikasyon proje desteği. Save
Tasarım Nedir? Tasarım, ürünün bir parçasının veya bütününün insan duyguları ile algılanabilen rengi, şekli, biçimi, süslemesi, esnekliği, dokusu gibi özelliklerinin oluşturduğu görünümüdür. Başka bir anlatımla tasarım, kısaca ürün ya da ürünü ortaya çıkaran parçaların fiziksel görünümüdür. Endüstriyel Tasarım Tescili Endüstriyel...
Patent Tescili Nedir? Patent tescili, gerçekleştirilen bir buluşun korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusunun dosyalanması işlemidir. Patent Tescili Başvurusu Yapılmadan Önce Neler Yapılmaldır? Patent tescil başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent sorgulaması yapılmalıdır....
Marka Nedir? Aynı katagoride değerlendirilen ürünleri ya da hizmetleri başka ürün yada hizmetten ayırt etmek için kullanılan yada belirli bir hizmetin sunumu sırasında kullanılan “ayırt edici işaret” marka olarak adlandırılır. Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veyahut ambalajı ile bunların...
Kosgeb Nedir? Kosgeb; ülkemizde kurulan ve faaliyetlerini Türkiye merkezli yürütmekte olan küçük ve orta ölçekli kuruluşlara daha etkin bir iş hayatı sürdürebilmeleri ve ekonomik olarak ülkemizdeki rollerini arttırmaya yönelik olarak kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB Kredisi Nedir? Kosgeb tarafından küçük...
Kalkınma Ajansı 08.02.2006 tarihli ve 26074 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 5449 sayılı kanunla kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve...
Helal Gıda Belgesi tüketicilere bilinçli seçim yapma imkanı sağlamaktadır. Sürekli bir denetim gerektirdiği için de tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilmektedir. Helal Gıda Belgelendirme denetimi, ürünlerin müşteriye sunulması aşamasına kadarki tüm prosesleri denetlediği için ürün içindeki katkı maddelerini, hazırlama ve...
Faydalı Model , Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf...
CE belgesi CE belgesi Avrupa Birliği’nin 1985 yılında Yeni Yaklaşım Politikası adı altında teknik mevzuatlara uyum çerçevesi için oluşturmuş olduğu bir belgelendirme modelidir. Bu belge ile ürünün Avrupa normlarına uygunluğu beyan edilmektedir. İlk başlarda Fransızca olarak “Confeormite Européenne” olarak kullanılsa...