+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Belgelendirme

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Biliyorsunuz ki ISO 9001 belgesi için ilk olarak sistemin kurulması gerekmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; Kuruluşların yürürlükteki mevzuat ve müşteri şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğinin gösterilmesi ve sistemin sürekli...
ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Dünyada otomotiv sektörü sürekli bir gelişim içerisindedir. Bu yüzden işletmeler rekabet gücü açısından kalite ve verimliliğe daha fazla önem vermek için ISO 16949 standardını kullanmakatadırlar. Otomotiv sektörüne bakıldığında gerçekten de kusursuz bir üretimin...
ISO 13485 belgesi için gerekli olan ve uyulması gereken ISO 13485 standardı, ISO 9001 Standardı temel alınarak oluşturulmuştur. Bu standart tıbbi cihazlara yönelik bir standarttır. Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyum sü­re­ci dâhilinde tıb­bi ci­haz üre­ti­ci­le­rinin mev­cut ya­sal zo­run­lu­luk­la­rını karşı­la­mak, ve­rim­li­lik­le­ri­ni art­tı­rmak, müşteri...
Helal Gıda Belgesi tüketicilere bilinçli seçim yapma imkanı sağlamaktadır. Sürekli bir denetim gerektirdiği için de tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilmektedir. Helal Gıda Belgelendirme denetimi, ürünlerin müşteriye sunulması aşamasına kadarki tüm prosesleri denetlediği için ürün içindeki katkı maddelerini, hazırlama ve...
CE belgesi CE belgesi Avrupa Birliği’nin 1985 yılında Yeni Yaklaşım Politikası adı altında teknik mevzuatlara uyum çerçevesi için oluşturmuş olduğu bir belgelendirme modelidir. Bu belge ile ürünün Avrupa normlarına uygunluğu beyan edilmektedir. İlk başlarda Fransızca olarak “Confeormite Européenne” olarak kullanılsa...
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir? ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; Kuruluşların çevresel konularda yasal şartların dikkate alınması için gerekli politikalarını, amaçlarını geliştirmesine ve uygulamasına imkan vermek amacı ile çevre yönetim sistemi şartlarını belirler. ISO 14001 Belgesi sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla...
ISO 2200 NEDİR? ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı; Gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine...
OHSAS 18001 Belgesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series); İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI: British Standartds Instıtute) tarafından yayımlanmış bir İş Sağlığı ve Güvenliği...
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı birçok ülkede geçerli olan ve birçok alanda zorunlu hale getirilmeye çalışılan bir standarttır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (BGYS) (Information...