+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

CE Belgesi

CE belgesi

CE belgesi Avrupa Birliği’nin 1985 yılında Yeni Yaklaşım Politikası adı altında teknik mevzuatlara uyum çerçevesi için oluşturmuş olduğu bir belgelendirme modelidir. Bu belge ile ürünün Avrupa normlarına uygunluğu beyan edilmektedir. İlk başlarda Fransızca olarak “Confeormite Européenne” olarak kullanılsa da zamanla İngilizce “Community Europe” olarak kullanılmaya devam etmiştir.

Yeni Yaklaşım Politikası ile birlikte oluşturulan normlarda; ürün tanımı, riskleri, taşıması gereken asgari güvenlik şartları, uygunluk için gerekli prosedürler ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıştır.

Hemen başvurun!

Aynı ISO 9001 belgesinde olduğu gibi, CE belgesinde de verilen mesaj ürünün kaliteli olduğu değildir. CE işareti sadece ilgili ürünün yeterli güvenlik şartlarını karşıladığını belirtmektedir. Kullanıcı için güvenlik doğrulaması mesajı veren CE işareti, ticari olarak da ürünün Avrupa üyesi ülkeler arasında rahatça dolaşabilmesi için gerekli pasaporttur. Bir ürünün Avrupa birliği üyesi ülkelerden girebilmesi için CE işareti taşıması bir zorunluluktur.

CE İŞARETİNİ BU KADAR ÖNEMLİ YAPAN NEDİR?

CE belgesi

CE belgesi

Bir ürünün AB pazarına girebilmesi için o ürünün bir CE uygunluk işareti taşıması şarttır ve bu işareti taşımayan ilgili ürünler gümrüklerden girmekte ya çok zorlanırlar ya da hiç giremezler. Bir ürünü bir insan gibi düşünürsek, CE belgesi bir ürünün pasaportudur. Şu gün Türkiye Cumhuriyeti’nin izlemekte olduğu politika AB mevzuatlarına uymaktan geçtiği için, yakın bir zamanda ülkemiz topraklarına girecek ürünlerde de CE belgesi istenmesi zorunlu hale getirilecektir.

Bir ürünü üreten firma eğer Avrupa Birliği içerisinde yer alan herhangi bir ülkede ürünün üretiyorsa CE sertifikasını almakla yükümlüdür. Fakat ürün Avrupa birliği dışında bulunan bir ülke tarafından üretilmekteyse, belgeyi ürünü ithal eden kişi ya da kuruluş almakla yükümlüdür. Yani ürünü getiren kişi ya da kurum ithal ettiği ürünün Avrupa Birliği normlarına uygunluğunun garantisini vermekle yükümlüdür.

Hemen başvurun!

Bir ürünün CE belgesi ile sertifikalandırılması için risk gurupları oluşturulmuştur;

Düşük riskli ürünler: Güvenlik nedeni le birçok ürün düşük risk grubu olarak tanımlanmaktadır. Üretici kuruluş ürününün Avrupa normlarına uygunluğunu gerekli testleri yaptırdıktan sonra beyan eder.

Yüksek riskli ürünler: Bu risk grubuna giren ürünlerde üreticinin test yaptırması yeterli olmamaktadır. Ürünlerin mutlaka o alanda akredite bir test kurumunda test edilmesi ve akredite bir test sertifikası düzenlenmelidir. Onaylı akreditasyonlu bu test kuruluşları “notified body” olarak da adlandırılmaktadır. Onaylı test labaratuarının raporundan sonra üretici ürününe CE belgesi işaretini basabilir. Gerekli dosya da hazırlanarak ürün alıcıya iletilerek satışı yapılabilir. Ürüne entegre edilen parça veya bileşen üretmekte olan firmaların ürünlerine CE işareti vurmaları yasaktır.

CE Belgesi Kapsamı – CE işareti Direktifleri

CE işareti üzerine vurulduğu ürünlerin doğru kullanımının insana ve doğaya hiçbir zarar vermeyeceğinin garantisini veren bir işaretlemedir. Genel olarak ifade etmek gerekir ise ürünü daha önce hiç kullanmamış ya da üründen haberdar olmayan bir kişinin ürünü kullanması sonucunda herhangi bir zarar gelmeyeceğinin güvenleştirilmesi halidir.

CE belgesi bir ürünün gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldığının işaretlemesi kanıtı gibi 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinde olduğu gibi bazı zamanlar da güvenlik dışındaki şartları temsil edebilmektedir.

CE işareti (CE Belgesi) Faydaları

  • CE belgesi ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde dolaşmasını sağlayan pasaporttur.
  • Ürününün dünya pazarında yerini alması için olmazsa olmaz bir belgedir.
  • Ce belgesi ürünün AB normlarına uygun olduğunun beyanıdır.
  • CE belgesi ürün kalitesinin başladığı noktayı gösterir.
  • CE işareti taşımayan ürünler genelde kullanıcı ve doğa dostu olarak algılanmayacağı için kalitesi olarak algılanmaktadır.
  • CE işareti taşıyan bir ürünün herhangi bir özel yasa olmadığı sürece geri çevrilemez.
  • CE belgesi ürünün Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olduğunu gösterir.

Bu makaleler izin alınmadan başka yerde yayınlanamaz; CE belgesi

Hemen başvurun!

Save