+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı
Kuruluşların bünyesinde çalışmakta olan yönetici ve yönetici adaylarına hedeflerle yönetim konusunda bilgi sunmak, ve bu konudaki becerilerini artırmak için uygulamalar yaptırmaktır.

Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

 • Hedef belirlenmesi
 • Hedeflerin kademelendirilmesi
 • Hedefiniz ölçülebilir değerlerde mi?
 • Hedefleriniz kabul edilmiş mi?
 • Hedefleriniz gerçeği yansıtıyor mu?
 • Hedeflerinizde zaman sınırlaması var mı?
 • Stratejiye Giriş
 • Hedef Nedir, Strateji Nedir?
 • Neden Strateji Yönetimi?
 • Hedefleri Belirleme
 • Geleneksel Yaklaşım (expert approach)
 • Yeni Yaklaşım
 • Çoklu Stratejik İş Birimleri
 • Hedeflerle Yönetim ve Zamanlama
 • Dengeli Stratejik Yaklaşım
 • Unsurlar Arasınde Bütünleşme 
 • Strateji Yöneticileri Kimlerdir?
 • Hedefleri Belirleme,
 • Strateji Hazırlama
 • Firma Misyonu Belirleme
 • Dış İrdeleme (external analysis)
 • İç İrdeleme (internal analysis)
 • SWOT Analizi
 • Çeşitli Seviyelerde Stratejiler
 • Kısa ve Uzun Vade Açmazları
 • Stratejik Plan
 • Hedefleri Belirleyen Faktörler
 • Hedefleri Uygulama
 • Stratejik Bütçeleme
 • Performans Standartlarının Seçimi
 • Plan ve Politikalar Geliştirme

 

Save