+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

ISO 14001 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; Kuruluşların çevresel konularda yasal şartların dikkate alınması için gerekli politikalarını, amaçlarını geliştirmesine ve uygulamasına imkan vermek amacı ile çevre yönetim sistemi şartlarını belirler.

ISO 14001 Belgesi sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesinin desteklendiğinin beyanıdır.

Hemen başvurun!

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulma Amacı Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının amacı belirtilen çevre yönetim sistemi uygulanarak, iyileştirilmiş bir çevre performansının elde edilmesidir. Kuruluşlar iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve bunları uygulamak amacıyla, kuruluşun, çevre yönetim sistemini düzenli aralıklarla gözden geçirmeli ve değerlendirmelidir. Bu sürekli iyileştirme prosesinin süresi ve boyutu ekonomik ve diğer konular ışığında kuruluş tarafından belirlenir. Çevre Yönetim Sistemi iyileştikçe çevre performansı da iyileşecektir.

ISO 14001 çevre yönetim sisteminin etkin olarak kurulması ve çevre performansının iyileştirilmesi için kuruluşlar aşağıdaki sistematik faaliyetleri gerçekleştirmelidirler.ISO 14001

Çevre Politikası: Çevre politikası, kuruluşların çevre yönetim sistemini uygulaması ve iyileştirmesi için itici gücüdür. Çevre politikası kuruluşun üst yönetiminin kirliliğin önlenmesi ve sürekli iyileşme için gerekli, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uyacağına dair taahhüdünü içermelidir. Bu politika, kuruluş amaç ve hedeflerinin dayanağıdır. Çevre politikası, ilgili taraflarca kolaylıkla anlaşılabilecek kadar açık olmalıdır. Şartların değişmesi durumunda gözden geçirilerek yeni bilgiler ışığında değiştirilebilmelidir.

Planlama: Çevre boyutlarının tespit edilmesi ve önemli olanların kuruluşun çevre yönetim sisteminde öncelikli olarak ele alınması sağlanmalıdır. Kuruluşlar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevre boyutlarının durumunu, geçmişte ve günümüzde yürüttüğü faaliyetleri, ürünlerini ve hizmetlerini, planlanmış veya yeni gelişmeler ışığında belirlemelidir. Çevre boyutları belirlenirken acil durumlar, işletme şartları, devreye alma ve devreden çıkarma şartları da dikkate alınmalıdır.

Hemen başvurun!

Uygulama ve Faaliyetler

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması kuruluş adına çalışan tüm personelin taahhüdü ve katılımı ile olabilir. Katılım sadece çevre yönetim fonksiyonuyla sınırlı olmamalı kuruluşun çevre dışındaki alanlarını da kapsamalıdır.

Kontrol: Kuruluş ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğinin artırılması için gerekli olan izleme ve ölçme sistemini oluşturmalıdır. İzleme ve ölçme ile elde edilen veriler, faaliyet şekillerini belirlemek ve bilgi elde etmek için analiz edilmelidir. Özellikle kontrol sonrası gerekli olan düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanmalıdır.

Yönetimin Gözden Geçirmesi: Kuruluş üst yönetimi çevre yönetim sisteminin tamamını kapsayacak şekilde yönetimin gözden geçirmesi toplantıları yaparak değerlendirmelerde bulunmalıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu olup kuruluşlar her iki yönetim sistemini Entegre Yönetim Sistemi şeklinde kurabilirler.

Bu yazı izin alınmadan başka yerde yayınlanamaz: ISO 14001

Hemen başvurun!

Save

Save

Save