+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Kalite Gurularının Kalite Tanımlamaları

Kalite Gurularının Kalite Tanımlamaları

Philip Crosby

Philip Crosby

Kalite kavramını tam olarak anlayabilmek için öncelikli olarak konuda uzman guruların tanımlamalarından yola çıkmak gereklidir.

Kaizen kavramını ortaya koyan Masaaki;en genel anlamda geliştirilebilecek her şey diye tanımlar. Masaaki’ ye göre ilk akla gelen, ürünün ya da hizmetin kalitesi olmalıdır. Masaaki insanların içinde bilincin oluşturulması için ilk önce sürekli iyileştirme mantığının oluşturulması gerektiğinden bahseder.

Shawart; Aristo’ nun yaklaşımını kullanarak “ürün mükemmelliği” olarak değerlendirir. Müşterinin memnun olacağı fiyat ve özellikte ürünün tasarlanması ve üretilmesi için müşterinin gelecekteki ihtiyaçlarının da belirlenmesini öngörür. 

Juran; Ürün ve hizmet performansı, ürün ve hizmet memnuniyeti, kusur bulunmaması / ürün memnuniyetsizliği yaratmama tanımlamalarının daha doğru olacağını belirtir.  Juran’a göre kaliteden bahsetmek için öncelikle müşterinin satın almış olduğu ürün ve hizmetten tatmin olmalarını sağlayacak ürün özelliklerinin sağlanması gerekliğinden akabinde de alınan ürün ve hizmetten mutsuzluk duymasına sebep olacak olan şikayet, tamir ve iadelerin olmaması gerektiğinden söz eder.  Juran’ın temel tanımlaması “kullanıma ve amaca uygunluk” şeklindedir.

Philiph Crosby; “ihtiyaçların ne fazla ne de eksik değil tam olarak karşılanması gerekliliklere ve şartlara uygunluk” olarak tanımlar.

Feigenbaum; Bir ürünün veya hizmetin kalitesi, tüketici ihtiyaçlarını mümkün olan en ekonomik seviyede karşılamayı amaçlayan mühendislik, imalat, idamesi ve pazarlama özelliklerinin birleşimi şeklinde açıklar.

Arnold Vallin Feigenbaum; Bir mühendisin, bir pazarlamanın veya bir yönetim biriminin değil bunların ötesinde müşterinin kararıdır şeklinde tanımlaması yapar. Dolayısı ile kalite müşterinin ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimidir ve bahsedebilmek için güvenilirlilik, hizmet görürlülük ve devamlılık esastır.

Genichi Taguchi; Ürünün dağıtımından sonra toplumda meydana getirdiği en az zarar olarak kaliteyi tanımlar.

Avrupa Kalite Kontrol Örgütü ile Amerikan Kalite Kontrol Derneği (EFQC ve ASQC) ise kaliteyi “bir mal veya hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılayabilme kabiliyetlerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü” olarak tanımlamaktadırlar.

Kalite Kavramı

Kalite Kavramı

ISO 9000 Standartları serilerinde; açıkça belirtilen ve ifade edilmemiş gizli ihtiyaçları tatmin edebilme konusunda bir yeteneğe sahip olan mal veya hizmetin özellik ve karakteristiklerinin, görülebilir ayırt edici niteliklerini toplamıdır şeklinde tanımlanmıştır.

Alman Kalite Birliği; Ürün ya da hizmetin belirli bir isteği uygun hale getirilmesini sağlayan oluşum şeklinde tanımlar.

Kaizen Sertifikasyon olarak ürün kalitesinden bahsetmek için kuruluşun yönetim, insan, tedarikçi, hammadde, makine ve ölçüm teçhizatı, piyasa ve pazar şartları, modern bilgi metotlarının kullanımı ve müşterinin algı kalitesinden de bahsedilmesi gerektiğini düşünüyoruz.