+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Kalite Kavramı

Kalite Kavramı

 Kalite (Qualites) 16. Yüzyılda Latince  “nasıl oluştuğu” anlamına gelen “qualis” kelimesinden türetilmiştir. Kalite kavramı genelde ürün veya hizmetin durumunu, niteliğini ve değerini tanımlamaktadır. Günlük konuşmada ise üstünlüğü, iyiliği başka bir anlatışla ürün veya hizmetin iyi niteliklerinin olduğunu vurgular. 

Kalite Kavramı

Kalite Kavramı

Kalite, subjektif yani kişisel değerleri içerdiği için kalite anlayışı ülkeden ülkeye, yaşam düzeylerine, zevklere, geleneklere, toplumsal yapıya, eğitim durumuna, prosedürlere göre çok sayıda faktörün etkisi altında değişiklikler göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında tüketicilerin ürün ve hizmetler için kullandıkları kalite kelimesi farklı anlamlar ifade edebileceği için, ürünün üretiminde ve hizmetin sunumunda tüketicinin arayacağı niteliklerin göz önüne alınması gereklidir. 

Ürün ve hizmet sunumu için kalite standartları veya mevzuatlar ile belirlenmiş ölçülebilen kalite ise objektif kalitedir.  Bir ürünün kalitesinden bahsedilirken o ürene ait fonksiyonel özelliklerin ve o ürünün her zaman aynı şekilde yapılabilmesi için gereken şartların belirtilmesi gerekmektedir. Kaliteli bir ürün fonksiyonel özellikleri değişim göstermeyen her zaman aynı şekilde olan diye tanımlanabilir. 

Kalite anlayışı yukarıda anlattığımız şekilde çok boyutlu olmakla birlikte iki gurup altında toplanabilir. 

1) Müşteri gereksinim ve beklentilerine uyum, rekabet edilebilirlik kazandıran özellikler ve fiyat ve hizmet kalitesi, 

2) Kuruluş yönetiminin ve çalışanlarının müşterilerine yönelik sorumluluk algısı ve daha iyiyi arama arzusunu gösteren kuruluş kalitesi. 

Aslında Toplam Kaliteyi de, yukarıda anlattığımız iki bileşenin bir araya gelmesi oluşturur. Müşterilerin beklentisi hem kaliteli ürün ve hizmet hem de kaliteli ürün ve hizmeti sağlayan kaliteli kuruluştur. 

Kalite kavramı zaman içinde, birbirinden farklı şekillerde tanımlansa bile birkaç tanesini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

  • Kalite, bir ürün ya da hizmetin değeridir.”
  • Kalite, önceden belirlenmiş bulunan özelliklere uygunluktur.”
  • Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur.”
  • Kalite, kullanıma uygunluktur.”
  • Kalite, eksiklerden kaçınmaktır.”
  • Kalite, müşteri beklentilerini karşılamak veya onların ilerisine geçmektir.” 

“Kaizen kalite yolcuğunuzda vazgeçilmez çözüm ortağınızdır.”