+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Kurumsal Koçluk Eğitimi

Kurumsal Koçluk Eğitimi

Globalleşen ve hızla değişen dünyada bu değişime paralel olarak kurumlarında ihtiyaçları da her geçen gün değişmektedir. Bu değişimi etkin olarak yöneterek sürekli kendini geliştirebilen kuruluşların ayakta kalmaya devam edebilecekleri bir gerçektir.

Değişimi yöneterek sürekli kendini geliştiren yüksek motivasyonlu çalışanlara sahip, yüksek performanslı kuruluşları diğer kuruluşlardan farklı kılan özellikleri nedir? Değişik birkaç yöntem ve uygulama muhakkak sayılabilir. İşte “kurumsal koçluk” dediğimiz yöntem bu uygulamaların en etkinlerinden biri olarak ilk sıralarda karşımıza çıkmaktadır.

Kurumsal Koçluk
Kurumsal Koçluk

Kurumsal koçluk hizmeti kurumların ulaşmak istedikleri amaçları ile aynı doğrultuda değişimi planlayarak doğru şekilde uygulayabilmeleri için tasarlanmıştır.

Koçluk hizmetinin ana hedefini; Kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini arttıracak biçimde değişmeleri ve güçlü yanlarını ortaya koymalarını sağlamak oluşturmaktadır.

Belli adımları içeren kurumsal koçluk süreci, koçla danışanın uyum sağlaması ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması ile başlar. Kurumsal koçluk sürecinde danışanın yaşadığı sorunlar, gelişmeye açık yönleri ve istekleri analiz edilir. Sonraki aşamada bu hedefe ulaşmak için kullanılabilecek kaynaklar tespit edilir ve karşılıklı karar verilen bir eylem planı hazırlanır. Plan devreye sokulur ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve kaydedilen ilerlemeler karşılıklı değerlendirme yapılarak belirlenen hedefe ulaşılması sağlanır.

Kurumsal koçluk uygulaması Türkiye’de henüz yeni sayılır bu sebeple bu konuda istatistik çalışmalar bulunmamaktadır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kurumsal koçluk çalışmasının kuruma geri dönüşünü tespit etmeyi amaçlayan araştırmalar yapılmaktadır.

Kurumsal koçluk hizmeti alan kurumların müşterilerinde yapılan anket çalışmaları sonucu;

 • verimliliklerinde,
 • hizmet ve ürün kalitelerinde,
 • organizasyonel güçlerinde,
 • müşteri odaklılıklarında
 • ve gelirlerinde önemli artış kaydettikleri saptanmıştır.

Bu artışların şirkete olan katkısı, diğer bir deyişle yatırımın getirisi aldıkları kurumsal koçluk hizmetinin maliyetinin ortalama altı katı olarak tespit edilmiştir. Yine kurumsal koçluk hizmeti alan kurumların çalışanlarında yapılan anket çalışmaların da ise;

 • alt üst ilişkilerinde,
 • takım çalışmalarında,
 • çalışan ilişkilerinde,
 • iş tatmininde,
 • problem çözme becerilerinde,
 • kurum bağlılıklarında
 • ve müşteri ilişkilerinde ciddi ilerlemelerin olduğu tespit edilmiştir.

Kurumsal koçluk hizmetini koçluk sertifikasyonundan geçerek belgelendirilmiş, profesyonel iş hayatı, yöneticilik ve eğitmenlik tecrübesine sahip koçlarımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Eğitim hizmeti için daha kapsamlı bilgi ve çözüm önerilerimiz için kuruluşumuz ile iletişime geçebilirsiniz.