+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 180001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi bir kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerini tanımlaması, kazaların azaltılması, yasal mevzuatlara uyması ve operasyonel performansını iyileştirmesi için bir çerçeve oluşturur.

OHSAS 18001, yakın zamanda güncellenen ve ISO 18001:2007 olarak benimsenen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli olan standarttır. Güncelleme, Standardın dünya üzerinde yaygın kullanımından öğrenilenleri yansıtır ve sadece ‘Güvenlik’ olmaktan çok ‘Sağlık’ üzerine vurgu sağlar.

Bu tanımlama ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistem standartlarıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır.

OHSAS 18001 kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği politikasının mevcut olduğu alanlarda resmi dokümantasyon oluşturmasını ve standardın gerekliliklerine göre işlev yapıyor olduğunun kanıtını muhafaza etmesini gerektirir. Yasal mevzuatlara uymayı isteyen her kuruluşla alakalıdır ve ortaklara ve personele riskleri gidermek ya da azaltmak için sistemleri olduğunu gösterir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Fayfaları

OHSAS 18001 Belgesi

OHSAS 18001 Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşun faaliyetlerinden etkilenen tüm insanların (personeller, mevsimlik işçiler, tedarikçilerin personelleri, müşterileri veya kuruluştaki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörlerin tamamının kontrol altına alınmasını kapsar.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşlarda emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasına yöneliktir. Kuruluşun faaliyetleri esnasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bir yaklaşımdır. Bu önleme; kuruluşun politika ve stratejileri ile uyumlu ve sistematik bir şekilde sürekli iyileştirme faaliyetleri şeklinde yürütülmelidir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok personellerin sağlığı ve iş güvenliğine yönelik bir yönetim sistemidir.

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı; İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yayımlanmış olup, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ile uyumlu bir standarttır.

BSI 1996 yılında ilk olarak BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi’ni yayınlanmıştır. Bu ilk standart sadece bir kılavuz olup kurulan sistemin belgelendirilmesine yönelik faaliyetleri içermemektedir. İlk kapsamlı standart 1999 yılında oluşturulmuştur. Ülkemizde bu standart 2001 yılında TS 18001 olarak yayımlanmıştır. Standart 2007 yılında yeniden revize edilerek yayınlanmıştır.

OHSAS 18001 İçeriği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı, öncelikle ağır ve tehlikeli iş yapan kuruluşlar için geliştirilmiş ve risk analizine dayalı bir yönetim sistemi standardıdır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı potansiyel iş kazası, meslek hastalıklarını önlemek ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kuruluşların uyması gereken asgari şartları belirler.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı ile kuruluş istemesi halinde; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak yönetim sistemlerini entegre olarak kurabilirler. Yönetim sisteminin entegre olarak kurulması ortak çalışmaların yapılması ile kurulursa zaman kayıplarının da minimize edilmesini sağlayacaktır.

OHSAS 18001 Yönetim Sistemin Uygun Yönetim Sistemi Neden Bir Gerekliliktir

İş kazalarının ülke ekonomilerine büyük zararları dokunmaktadır ve kalkınmaya olumsuz etkileri önemsenmeyecek kadar fazladır. En önemlisi de en değerli varlık olan insanların ölmesine ya da sakat kalmasına sebep olmaktadır. İş kazalarında zarar gören insanların, eski sağlıklı durumlarına kavuşmaları zaman zaman mümkün olamamaktadır. Ülkemizde maalesef iş kazası yeteri kadar kayıt altına alınmamaktadır dolayısı ile iş kazalarının yol açtığı gerçek zararlar hesaplanamamaktadır.

İş kazalarının önlenmesi tüm kesimlerin çok yönlü çalışması ile mümkün olabilecektir. Son yıllarda ülkemizde de iş kazalarının önlenmesi için önemli gelişmeler olmaktadır. Özellikle yeni hazırlanan kanunlar ile işletmelerde risk analizi çalışmasının yapılması ve önlemlerin alınmasının zorunlu hale getirilmesi iş kazalarının oluşmadan önlenmesi yolunda önemli bir gelişmedir. OHSAS 18001 şartlarını sağlayan bir kuruluş kanunlarda belirtilen şartlarında karşılanmasını sağlayacaktır.

OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 18001 sisteminin kurulması ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli olan kaynak kuşkusuz iş kazası meydana geldikten sonraki dolaysız, dolaylı ve dışsal maliyetler için ayrılacak kaynaktan çok daha az olacaktır.

“Sıfır kaza” sloganı ile yola çıkan kuruluşların ilk yürütmeleri gereken faaliyet OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı standardına uygun olarak yönetim sistemlerini etkin olarak kurmaları olacaktır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin kuruluşunuzda kendiniz kurmak istiyorsanız kuruluşumuzun bu konuda düzenlemiş olduğu özel veya genel katılıma açık eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Risk analizlerinizi kuruluşumuz uzmanlarına yaptırabilir, sistem kurulumunda uzmanlarımızdan teknik destek alabilirsiniz. Gerekli görmeniz durumunda belgelendirme denetimi öncesi ön tetkik hizmetlerimizden faydalanarak sisteminizin eksik noktalarını tespit edebilir ve gerekli olan düzeltici/önleyici faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden başka yerde yayınlanamaz: OHSAS 18001

31 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN