+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Standardizasyon Nedir

Standardizasyon Nedir

İlk insandan günümüze kadar insanoğlu sürekli olarak karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme arayışı içerisinde olmuştur. Arayışın neticesi ortaya çıkan düzenlemeler ve uygulamalar standardları oluşturmuştur. Bu yüzden standardların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir diyebiliriz.

Standardlar; İnsanın can ve mal güvenliğine öncelik veren, ürünlerin adeta tek bir örnek gibi aynı kalitede kullanım amacına uygun olarak ekonomik bir şekilde üretilmesini öngören, bilimsel ve deneysel çalışmaların kesinleşmiş sonuçlarını esas alan, doğrulukları onaylanmış dokümanlardır.

Standardizasyon

Standardizasyon

İnsanların belli düzenler içerisinde yaşamaları için standardizasyon lüksten öte olmaz olmaz bir zorunluluktur. Standardlara uygunluk tüm üreticilerin ve tüketicilerin uyması gereken adeta insani ve milli bir görevdir. Her üretici ve tüketici de standardizasyona uygunluk bilinci muhakkak olmalıdır. Standardlara uygunluk ile elimizde kıt olan kaynakların akıllı ve ekonomik bir şekilde değerlendirilmesi sağlanabilir. Toplumun refah seviyesi standardlara uygunluk ile artırılabilir.

Kaliteli ürün/hizmetten bahsedilecek ise öncelikli olarak standartlara uygunluktan bahsetmek gerekir. Kalitenin olmazsa olmazını diğer bir değişle kalitenin alt sınırlarını standartlar belirler. Bu alt sınırın altında ürün ve hizmet sunumu yapanlar maalesef dünya pazarında yer edinemeyeceklerdir.

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO),  “belirli bir çalışmanın, o çalışma ile ilgili bulunanların ve özellikle ekonominin yararına olarak yapılabilmesi için tüm tarafların, katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir” şeklinde standardizasyonu tanımlamaktadır.

Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan belge veya dokümana da standard denilmektedir.

Globalleşerek küreselleşen dünyamızda standardlara uygunluk uluslararası ticarette önemli rol oynamaktadır.

Kaizen Sertifikasyon;

En Kaliteli Üretim Standartlara Uygun Üretim,

En Ekonomik Tüketim Standartlara Uygun Tüketimdir

düşüncesi ile müşterilerinin standartlara uygunluklarını kontrol etmektedir.