+90 545 657 41 88

Sosyal Medyada Biz}

Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu Eğitimi

Değişimin kaçınılmazlığı, globalleşme akımı kuruluşlarda performans ve rekabetle ilgili yeni yaklaşımlarında ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kuruluşlar öncelikle hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için işletme etkinliğini artırmanın yollarını aramaktadır. Rekabetle baş etme yollarının arayışına giren şirketler, evrensel değer ölçülerini ve standartlarını yakalamak için yöneticilerinin yeteneklerini geliştirme ve eğitme yoluna gitmiştir.

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Eğitimi

Amerika’lı danışmanların 8 ülkede 22 çok uluslu şirket yöneticisi ve danışmanıyla yaptığı görüşmeler doğrultusunda yönetici yetenekleri arasında koçluğun önemli bir rolü olduğu ortaya çıkmıştır. İyi bir yönetici aynı zamanda iyi bir koç olmalıdır. Fakat ülkemizde yok denecek kadar az yönetici koçluk deneyimine sahiptir.Günümüz yöneticilerin çoğu rekabetçi, yargılayıcı, iş sonuçlarına odaklanmış kişilerdir.

Koçluk, yöneticinin takımına liderlik ettiği, vizyonunu paylaşarak insanları harekete geçirdiği, örnek davranışlarıyla kuruluşa değer kattığı, birlikte çalıştığı kişileri yetiştirip geliştirdiği en önemli rollerinden biridir.

Bazı yöneticilerin kendi etkinliklerini zayıflatan, çevrelerindeki insanların da performansını düşüren kişisel alışkanlıkları vardır. Koçluk eğitimi alan yönetici, kişisel alışkanlıklarına dayalı işlevsiz davranışlarını değiştirecektir.

Üst düzey konuma gelen yöneticilerin çok azı bu konumda başarılı olmak için gereken her türlü bilgi, beceri ve ustalığa sahiptir. Hata yapma eğilimi gösteren bu tarz yöneticiler için koçluk gerçekçi bir çözümdür.

Koçluk yaklaşımı, yöneticileri cesaretlendirir, yeni bakış açısı kazandırır ve onların yeni yollar keşfetmesini, daha iyiye odaklanmasını, yaşamlarının dengeli, uyumlu, anlamlı devam etmesini, başarıyı müdahale halinden çıkarıp yaşam tarzı haline getirmesini, eski kalıplardan kurtulup, kendilerini ileriye götürecek yeni düşünce sistemlerine sahip olmalarını sağlar.

Yönetici Koçluğu yaklaşımı ile ilgili olarak uluslar arası yapılan araştırmalarda, yöneticilerin ve çalışanların öğrenmesi, gelişmesi ve yüksek performans göstermesi amacıyla uygulanan koçluğun örgütlerin varlığını ve büyümesini olumlu etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Araştırmaya katılan kurumlarda koçluk uygulamasından sonra, verimlilik de % 53, kalitede % 48, organizasyonel güçlenmede % 48, müşteri memnuniyetinde % 39, çalışan bağlılığında % 32, maliyet düşüşünde % 23, karlılık da % 22 artışlar olduğu görülmüştür. Koçluk hizmetlerine yatırım yapan araştırmaya katılan bu şirketler, bu yatırımdan yaklaşık 6 kat maddi geri dönüş sağlamıştır.

Yine aynı araştırmaya göre koçluk uygulamasından sonra yöneticilerdeki gelişmelere bakıldığında, astlarla iş ilişkisi % 77, üstlerle iş ilişkisi % 71, ekip çalışması % 67, eşit seviyede iş ilişkisi % 63, çalışan memnuniyeti % 61, çatışma azalması % 52, taahhüt % 44, müşteri ilişkilerinde % 37’dir.

Yöneticiler koçluk sayesinde, kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirir, kendilerine özeleştiri yapabilir, kişisel ve öznel sınırlarının bilincine varıp, bunlardan kurtulmanın yollarını öğrenebilir, iş görenlerinin hedef ve stratejisiyle bütünleşmesini sağlar, karar verme, iletişim, uygulama becerileri gelişir, esnek bir yönetim kazanır, etkili geri bildirim yeteneğine sahip olur ve zamanlarını etkili bir şekilde yönetebilirler.

Save

Save